Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Fiskar (2)
 • Forskning (1)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljömål (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (1)

 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Nu kan du läsa den tolfte utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Årlig uppföljning av miljömålen

Årlig uppföljning av miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (resurs- och miljööversikt)

Nu kan du läsa den elfte utgåvan av den samlade översikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Sidansvarig: Webbredaktionen