Sökresultat

 • Fiskar (30)
 • Miljöövervakning (30)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Gis (1)
 • Kalkning (5)
 • Programområde Kust och Hav (8)
 • Publikation (29)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Yrkesfiske (3)
 • Östersjön (6)

 • Samordningsområden (1)
 • Publikationer (29)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (29)

 • Senaste året (11)
 • Mer än ett år sedan (19)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Faktablad för integrerad kustfiskövervakning i Fjällbacka

Faktablad för integrerad kustfiskövervakning i Fjällbacka

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Fjällbacka har nu rapporterats för åren 1989-2015.

Publikation: FINFO 2002:8 Biologisk recipientkontroll vid kärnkraftverken Årsrapport för 2001

FINFO 2002:8 Biologisk recipientkontroll vid kärnkraftverken Årsrapport för 2001

Recipientkontrollen vid kärnkraftverken omfattar dels en övervakning av spridningen av radioaktiva ämnen, dels undersökningar av kylvattnets påverkan på miljön. Fiskeriverkets Kustlaboratorium ansvarar för den biologiska recipientkontrollen vid landets samtliga kärnkraftverk samt biträder Statens Strålskyddsinstitut vid genomförandet av de radiologiska programmen.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Nu kan du läsa den tolfte utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Kvädöfjorden

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Kvädöfjorden

Detta faktablad presenterar följande resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Kvädöfjärden under tidsperioden 1989-2015

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Kvädöfjärden

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Kvädöfjärden

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Kvädöfjärden har nu rapporterats för åren 1988–2014.

Publikation: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning vid Torhamn

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning vid Torhamn

Detta faktablad presenterar följande resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Torhamnsområdet under tidsperioden 2002-2015

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Torhamn

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Torhamn

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Torhamn har nu rapporterats för åren 2002–2014.

Publikation: FINFO 2007:9 Samordnat regionalt-nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet

FINFO 2007:9 Samordnat regionalt-nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet

Befintlig kustfiskövervakning och behov och möjligheter för en regional utveckling av kustfiskövervakningen har diskuterats vid möten mellan Fiskeriverkets Kustlaboratorium och representanter för samtliga kustlän vid Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Sidansvarig: Webbredaktionen