Sökresultat

 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Faktasida (1)
 • Senaste året (1)
  • Gis (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv