1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 29 november 2017

    Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

  2. Publicerad: 3 april 2014 Uppdaterad: 2 februari 2016

    SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor – ett forum för information, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer i syfte att genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

  3. Publicerad: 12 december 2018

    En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv