Sökresultat

 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (3)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Faktasida (3)
 • Gis (1)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Kartor och Gis (1)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Blå Tillväxt

Blå Tillväxt

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

Faktasida: Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor

SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor – ett forum för information, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer i syfte att genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv