Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Yrkesfiske (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Publikation (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.

Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.

Faktasida: Laxförvaltning (2015)

Laxförvaltning (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.