Sökresultat

 • Fritidsfiske (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Yrkesfiske (2)
 • Publikationer (2)
 • Publikation (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
  • Publikation (2)
  • Skyddade områden (1)
  • Östersjön (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.

Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.