Sökresultat

 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Fiskevård (1)
 • Handel (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)
 • Remiss (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Faror med levande agn

Faror med levande agn

Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.