1. Publicerad: 15 december 2017

    Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

  2. Publicerad: 23 augusti 2018

    I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.

  3. Publicerad: 7 juni 2017 Uppdaterad: 24 augusti 2018

    Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.