Sökresultat

  • Dricksvatten (2)
  • Tillsynsvägledning (2)
  • Senaste året (2)
  • Skyddade områden (1)
  • Vattenskyddsområde (1)

  • Vägledningar (2)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.