Sökresultat

 • Anställning (11)
 • Mer än ett år sedan (11)
 • Arbetstid (3)
 • Blanketter (1)
 • Chef (5)
 • Handbok (1)
 • Visa fler
 • Ledighet (2)
 • Lön (3)
 • Rekrytering (2)
 • Rutin (2)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (4)
 • Säkerhet (1)

 • Jobba hos oss (1)
 • Medarbetarsidor (10)

 • Dokument (8)
 • Faktasida (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vanliga frågor om karriär och praktik

Vanliga frågor om karriär och praktik

Det är många som vill arbeta hos oss och det är vi glada för. Vi får ofta frågor som berör rekrytering, examensarbeten, praktikplatser, sommarjobb och efterfrågad/lämplig utbildning. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om karriärvägar tillsammans med våra svar.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Dokument: Löneutbetalning

Löneutbetalning

Du får oftast din lön utbetald den 25:e. Tillägg och avdrag görs på lönen månaden efter, beroende på hur avdraget eller tillägget ser ut.

Dokument: Tjänstgöringsbetyg

Tjänstgöringsbetyg

Om du slutar på HaV kan du få ett tjänstgöringsbetyg, förutsatt att du varit anställd mer än sex månader. Du kan också få ett tjänstgöringsintyg eller ett arbetsgivarintyg. Den här rutinen beskriver de olika dokumenten och vem som utfärdar vad.

Dokument: Användning av HaVs arbetsredskap

Användning av HaVs arbetsredskap

Policyn tydliggör hur du får använda HaV:s arbetsredskap och i vilken omfattning du får använda dem för privata ändamål.

Dokument: Enskilda överenskommelser

Enskilda överenskommelser

Du kan i dagsläget teckna enskild överenskommelse om att växla en del av din lön mot pensionsavsättning i Kåpan Extra samt växla till dig extra semesterdagar mot löneavdrag eller vice versa.

Dokument: Intressekonflikter

Intressekonflikter

Det övergripande syftet med policyn är att stärka allmänhetens förtroende för HaV och därmed även den statliga förvaltningen samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Målet är att stärka en god förvaltningskultur på myndigheten.

Faktasida: Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag

Om du köper gymkort, spelar badminton eller brukar gå och få massage, kan du begära att få ett friskvårdsbidrag. Du kan få upp till 2 000 kr och du begär det genom att lämna in dina kvitton. Du kan få bidrag för aktiviteter av enklare slag men aldrig för redskap eller utrustning.

Dokument: Praktik och examensarbete på HaV

Praktik och examensarbete på HaV

Ska du ta emot en praktikant eller någon som ska göra sitt examensarbete hos oss? Då är det en bra idé att läsa igenom handboken för att få bästa möjliga förutsättningar för ett meningsfullt utbyte mellan studenten och HaV.

Faktasida: Övning i mindfulness

Övning i mindfulness

Genom träning i mindfulness minskar vi vår stress och våra reaktiva, automatiserade sätt att möta vardagen eller hantera problem. Här kan du pröva en övning.