Sökresultat

  • Anställning (2)
  • Senaste veckan (2)
  • Chef (2)
  • Styrdokument (2)

  • Medarbetarsidor (2)

  • Dokument (2)

  • Senaste månaden (2)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetsordning - huvuddokument

Arbetsordning - huvuddokument

Havs- och vattenmyndighetens arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för arbetsuppgifter är fördelat och beslutsordningen i vilka frågor. Arbetsordningen är styrande för all verksamhet på myndigheten.

Dokument: Arbetsordning

Arbetsordning

Vår arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelat och vem som får fatta beslut på myndighetens vägnar.