Sökresultat

 • Anställning (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Blanketter (1)
 • Chef (1)
 • Intern service (1)
 • Lön (1)
 • Visa fler
 • Sjukskrivning (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Vägledning (1)

 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vår värdegrund

Vår värdegrund

Vår värdegrund ska vägleda oss på HaV i allt vi gör. Vi har tagit fram den tillsammans och den ska hjälpa oss i bemötande och beslutsfattande och tydliggöra förväntningar på oss.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det viktigt att du meddelar din chef. Är du sjuk längre än en vecka behöver du skicka in läkarintyg.