Sökresultat

 • Anslag (4)
 • Miljöövervakning (4)
 • Badvatten (3)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (3)

 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2019)

Medelsanvändning miljöövervakning (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

Återrapportering: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

Publikation: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016