Sökresultat

  • Anslag (2)
  • Forskning (2)
  • Senaste året (2)
  • Bidrag (2)

  • Anslag och bidrag (2)

  • Faktasida (1)
  • Utlysning (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Faktasida: Utlysning av medel till nordiska insatser för en bättre havs- och kustmiljö

Utlysning av medel till nordiska insatser för en bättre havs- och kustmiljö

Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp, NHK, stöder samarbetsprojekt för nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö, Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024.