Sökresultat

  • Anslag (2)
  • Forskning (2)
  • Senaste året (2)
  • Bidrag (2)

  • Anslag och bidrag (1)
  • Samordningsområden (1)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Forskning

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Faktasida: Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Under 2018 vill HAV-gruppen använda sina forsknings- projektmedel till ettåriga projekt och aktiviteter inom områdena farliga ämnen i havet och biologisk mångfald.