Sökresultat

  • Regler (2)
  • Yrkesfiske (2)
  • Östersjön (2)
  • Yrkesfiske (2)
  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Faktasida: Utkastplan för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön

Utkastplan för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön. Vilka arter som omfattas beror på fiskeri.