1. Publicerad: 26 januari 2015 Uppdaterad: 27 juni 2019

    Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

  2. Publicerad: 31 mars 2014 Uppdaterad: 13 mars 2020

    Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

  3. Publicerad: 18 april 2016 Uppdaterad: 4 februari 2019

    Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och ser till att goda erfarenheter sprids i regionen. Vi medverkar i att genomföra strategin.