Sökresultat

 • Styrdokument (47)
 • Anställning (13)
 • Arbetstid (2)
 • Avtal (2)
 • Chef (20)
 • Ekonomi (4)
 • Visa fler
 • Facket (2)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Handbok (2)
 • Intern service (1)
 • Klimat (1)
 • Lathund (1)
 • Ledighet (1)
 • Lokaler (5)
 • Lön (3)
 • Miljömål (1)
 • Organisation (2)
 • Rapport (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Rekrytering (3)
 • Rutin (28)
 • Sjukskrivning (2)
 • Statistik (1)
 • Säkerhet (6)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (3)
 • Tjänsteresa (2)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (2)

 • Medarbetarsidor (47)

 • Dokument (42)
 • Faktasida (4)
 • Nyhet (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (40)
 • Mer än ett år sedan (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.

Faktasida: Instruktion och regleringsbrev

Instruktion och regleringsbrev

Instruktionen och regleringsbrevet anger våra ramar och skapar förutsättningarna för vårt arbete.

Dokument: Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.

Dokument: Användning av HaVs arbetsredskap

Användning av HaVs arbetsredskap

Policyn tydliggör hur du får använda HaV:s arbetsredskap och i vilken omfattning du får använda dem för privata ändamål.

Dokument: Arbetet med forskning och utveckling

Arbetet med forskning och utveckling

Hela HaV har i uppdrag att försörja myndigheten med ny kunskap, men enheten för forskning och utveckling samordnar processen. Ta gärna hjälp av vårt verktyg för att lämna förslag på områden med forskningsbehov.

Sidansvarig: Webbredaktionen