Sökresultat

 • Badvatten (309)
 • Algblomning (3)
 • Anslag (2)
 • Blanketter (1)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Visa fler
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Publikation (6)
 • Rapport (4)
 • Vägledning (2)
 • Övergödning (1)

 • Badvatten (298)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (1)
 • Publikationer (6)

 • Faktasida (290)
 • Publikation (6)
 • Vanlig fråga (13)

 • Senaste månaden (285)
 • Senaste året (306)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun .

Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Faktasida: Kommuner och badplatser

Kommuner och badplatser

Se vilka badplatser som finns i respektive kommun och vilken klassificering badplatserna har fått.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: EU-bad

EU-bad

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på alla EU-bad.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Vanlig fråga: När avråds det från bad?

När avråds det från bad?

När avråds det från bad? Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt om detta, samt en skylt med avrådan från bad. Kommunen kan även tillfälligt

Vanlig fråga: Vilka sjukdomar och symtom kan man få?

Vilka sjukdomar och symtom kan man få?

Vilka sjukdomar och symtom kan man få? Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller

Vanlig fråga: Vem tar prov och hur ofta?

Vem tar prov och hur ofta?

Vem tar prov och hur ofta? Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Analysresultaten rapporteras in på Badplatsen , där allmänheten kan

Sidansvarig: Webbredaktionen