Sökresultat

 • Avtal (7)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (2)
 • Chef (3)
 • Forskning (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Visa fler
 • Ledighet (2)
 • Lön (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Rapport (1)
 • Rutin (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (2)
 • Tjänsteresa (2)

 • Konventioner (3)
 • Kontakta oss (1)
 • Medarbetarsidor (3)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (4)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (5)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Faktasida: Lämna anbud på upphandlingar

Lämna anbud på upphandlingar

Om ditt företag vill lämna anbud på våra upphandlingar måste ni ha ett konto på Kommers Annons, där vi publicerar dom. Havs- och vattenmyndighetens upphandlingar och inköp måste följa lagen om offentlig upphandling. Vi använder oss också av de statliga ramavtal som finns inom vissa områden.

Faktasida: FN:s havsrättskonvention

FN:s havsrättskonvention

Havsrättskonventionen samlar havsrättsfrågorna i ett enda politiskt avtal. Konventionen täcker in frågor om bland annat sjöfart, fiske, beräkning av kuststaters ekonomiska zoner och hur havsmiljön ska skyddas.

Faktasida: Skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

Skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

I syfte att motverka överutnyttjande av gränsöverskridande fiskbestånd finns ett särskilt avtal under havsrättskonventionen - Avtalet om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande bestånd.

Faktasida: Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valar blir könsmogna sent och föder inte ungar varje år. Därför är de särskilt känsliga för en alltför omfattande jakt. För att förhindra att bestånden av stora valar dör ut finns en konvention som reglerar valfångster.

Dokument: Projekt

Projekt

Arbetsformen projekt definieras av vissa kriterier. I policyn finns detaljerade uppgifter om hur vi arbetar med och i projekt på HaV. Mallarna hjälper dig att dokumentera projektet och verktygen kan hjälpa till att visualisera projektets olika delar.