Sökresultat

 • Avtal (11)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Artskydd (2)
 • Chef (4)
 • Ekonomi (3)
 • Visa fler
 • Facket (1)
 • Forskning (1)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Ledighet (2)
 • Lön (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Rapport (1)
 • Rutin (2)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (2)
 • Tjänsteresa (2)

 • Konventioner (3)
 • Kontakta oss (1)
 • Medarbetarsidor (7)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (4)
 • Nyhet (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (10)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Faktasida: FN:s havsrättskonvention

FN:s havsrättskonvention

Havsrättskonventionen samlar havsrättsfrågorna i ett enda politiskt avtal. Konventionen täcker in frågor om bland annat sjöfart, fiske, beräkning av kuststaters ekonomiska zoner och hur havsmiljön ska skyddas.

Faktasida: Skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

Skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

I syfte att motverka överutnyttjande av gränsöverskridande fiskbestånd finns ett särskilt avtal under havsrättskonventionen - Avtalet om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande bestånd.

Faktasida: Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valar blir könsmogna sent och föder inte ungar varje år. Därför är de särskilt känsliga för en alltför omfattande jakt. För att förhindra att bestånden av stora valar dör ut finns en konvention som reglerar valfångster.

Faktasida: Lämna anbud på upphandlingar

Lämna anbud på upphandlingar

Om ditt företag vill lämna anbud på våra upphandlingar måste ni ha ett konto på Kommers Annons, där vi publicerar dom. Havs- och vattenmyndighetens upphandlingar och inköp måste följa lagen om offentlig upphandling. Vi använder oss också av de statliga ramavtal som finns inom vissa områden.

Dokument: Projekt

Projekt

Arbetsformen projekt definieras av vissa kriterier. I policyn finns detaljerade uppgifter om hur vi arbetar med och i projekt på HaV. Mallarna hjälper dig att dokumentera projektet och verktygen kan hjälpa till att visualisera projektets olika delar.

Nyhet: Nya allmänna avtalsvillkor ersätter två gamla

Nya allmänna avtalsvillkor ersätter två gamla

När du gjort ett avtal eller en överenskommelse för HaV:s räkning ska du alltid bifoga våra allmänna villkor. Nu är de uppdaterade. Villkoren för företag och myndigheter är numera inbakade i samma dokument.

Nyhet: Paus för tillfällig bemanning – nytt ramavtal på gång

Paus för tillfällig bemanning – nytt ramavtal på gång

Redan den 3 april väntas vi kunna anlita tillfällig kontorspersonal igen. Upphandlande företag i det nya statliga ramavtalet blir i så fall Manpower, Proffice, Perido och Bemannia.

Nyhet: Nytt avtal med tryckeri

Nytt avtal med tryckeri

Från den 1 juli 2017 och ett år framåt gäller ett nytt avtal för tryckeritjänster. Ny leverantör är Elanders Sverige AB.

Sidansvarig: Webbredaktionen