Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Abborre (Perca fluviatilis)

Abborren finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

Utbredning

Abborren finns allmänt i sjöar och vattendrag över hela Sverige med undantag för fjällregionen. I kustområdet förekommer den i hela Östersjön och Bottniska viken.

Lek

Leken sker under april till juni på grunt vatten där äggsträngar gärna fästs på vegetation. Det är vanligt att kustbestånd vandrar upp i sötvatten för att leka.

Faktablad för Abborre

Ladda ner faktabladet
Publicerat: 16 juni 2015

I faktabladet kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Abborren är relativt stationär under uppväxttiden men vandrar till lekplatser, för det mesta kortare än 10 km. I Östersjön kan abborre vandra mellan olika kustavsnitt. Genetiska studier längs kusten visar att släktskapet mellan abborrar är starkt inom avstånd under 100 km.

Ålder och storlek

En ålder av 26 år har konstaterats. Vid kusten blir den vanligtvis inte äldre än 10-15 år. Honan kan uppnå en längd kring 50 cm och vikt över 3 kg. Hanen väger sällan över ett halvt kg.

Hanen blir könsmogen vid 2- 4 års ålder och honan vid 3- 5 år.

Levnadssätt

Abborrens rekrytering gynnas av höga sommartemperaturer. Sommartid samlas abborren gärna i vegetation på grunt vatten. Under vintern finns abborren på djupare bottnar.

Första året lever den av djurplankton och övergår sedan till att äta insektslarver, kräftdjur och små fiskar. Vid 15–20 cm längd övergår den ofta till enbart fisk och kräftdjur som föda.

Abborrfiske i Östersjön

Läs mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

Fiskeregler för abborrfiske

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2013-11-26

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Joakim Jacobzon