Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Skrubbskädda/Flundra (Platichthys flesus)

Skrubbskäddan finns i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Östersjön upp till Ålands hav. Arten förekommer från saltaste havsvatten till rent sötvatten i älvars mynningsområden.

Skrubbskädda/Flundra. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

Skrubbskäddan finns i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Östersjön upp till Ålands hav. Längre norrut är arten mindre vanlig, men den förekommer upp till norra Kvarken.

Lek

I Östersjön finns två lektyper av skrubbskädda; utsjölekande med pelagiska ägg och kustlekande med demersala (bottenliggande) ägg. De utsjölekande leker på djupt vatten i utsjön i de västra och södra delarna av Östersjön och i de djupare delarna av Egentliga Östersjön. De kustlekande leker i grunda områden; längs kusten och på grunda utsjöbankar i norra Östersjön. I Östersjön sker leken i april–juni. I Skagerrak, Kattegatt och Öresund finns bara utsjölekande skrubbskädda och leken sker i januari–april på 20–40 meters djup.

Faktablad för Skrubbskädda

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Vissa bestånd är stationära medan andra genomför regelbundna vandringar mellan födoområden i grunda områden och övervintrings- och lekområden på djupt vatten.

Ålder och storlek

Honan blir könsmogen vid tre års ålder och hanen ett år tidigare.

Den äldsta uppgivna åldern för skrubbskädda är 24 år.

Maximal längd är upp till 60 centimeter men den blir sällan över 40 centimeter.

Levnadssätt

Arten förekommer från saltaste havsvatten till rent sötvatten i älvars mynningsområden. Den trivs på mjuka sand- och dybottnar eller tångbevuxna lokaler på grunt vatten.

På natten söker den föda som musslor, ormstjärnor, borstmaskar, kräftdjur och mindre fiskar.

Arten bildar bastarder med rödspättan. Det finns ekologiska och genetiska skäl att tro att skrubbskädda i Östersjön är uppdelat på åtminstone två separata bestånd, ett i sydvästra Östersjön inklusive Öresund och ett i nordöstra Östersjön. De är i sin tur skilda från bestånden i Skagerrak och Kattegatt.

Fiskeregler för fritidsfiske

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Fångstområde för skrubbskädda. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för skrubbskädda.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-02-13

Sidansvarig: Webbredaktionen