Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Fredade arter Broskfiskar

Pigghaj (Squalus acanthias)

Pigghaj förekommer i hela Nordostatlanten. I svenska vatten längs västkusten ner till Öresund. Den går i sällsynta fall in i Östersjön. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Pigghaj. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utseende

En tagg framför vardera av de båda låga ryggfenorna utmärker pigghajen. Färgen är grå, gråblå eller gråbrun med ljusa fläckar på rygg och sidor. I sällsynta fall kan fläckarna saknas helt. Undersidan är vit. Taggarna är giftiga och används både som anfalls- och försvarsmedel.

Faktablad för pigghaj

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Utbredning

Pigghaj är allmän längs svenska västkusten ned till Öresund, och den har sällsynt påträffats även i södra Östersjön, upp till Gudingefjärden i nordöstra Uppland.

Lek

Honorna drar sig mot kusten då ungarna ska födas, vilket huvudsakligen äger rum från november till senvintern. Pigghajen föder ungar efter en fosterutveckling på 18–22 månader. Varje kull är på fyra till åtta ungar som är 20–33 centimeter långa vid födelsen.

Vandringar

Pigghajen kan vandra långa sträckor och uppträda i mycket stora stim.

Fortplantning

Pigghajen föder levande ungar. Dräktighetsperioden varierar normalt från 18 till 24 månader. En kull består av upp till 32 ungar, som föds på grunt vatten och är 28-33 cm långa vid födseln. Pigghajens embryon livnär sig enbart av gulesäcken.

Hanarna blir könsmogna när de är 52-100 centimeter långa, honorna vid en längd av 66-100 centimeter. Parningen sker som regel under vintern.

Ålder och storlek

Arten kan bli åtminstone 37 år. Pigghajar över en meter och med vikt närmare femton kilogram har fångats.

Levnadssätt

Arten uppehåller sig över mjuka och dyiga bottnar. Vanligtvis håller den till på bottnar mellan tjugo och sjuttio meter. Den jagar efter bytesdjur både i de fria vattenmassorna och vid botten. Födan består av sill och torskfiskar men även av bläckfiskar, krabbor och räkor.

Västerhavets
hajar och rockor

Omslag till publikation. Illustration.

Ladda ner publikationen
Publicerad: 11 juni 2015

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Hot

Beståndet i Nordostatlanten är kraftigt reducerat. Tillgängliga uppskattningar visar att det är på mycket låg nivå. Förekomsten av pigghaj i trålöversikter har minskat, även om stora stim fortfarande fångas så har frekvensen av sådana händelser minskat. Artdatabanken klassar arten som akut hotad.

Åtgärder

ICES rekommenderar att allt riktat fiske efter pigghaj upphör och bifångsterna minskas till lägsta möjliga nivå. En TAC bör omfatta alla områden i vilka pigghaj fångas och bör vara noll.

Arten är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär att det är helt förbjudet att fånga och landa pigghaj i svenska vatten.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Fredade arter Broskfiskar