Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kolja lever i Nordatlanten och i svenska vatten främst i Skagerrak och Kattegatt men kan sporadiskt uppträda i Öresund och södra Östersjön.

Kolja. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Lek

Leken sker under januari till juni men oftast mars–april i fritt vatten på 50–150 meters djup. Ägg och larver pelagiska (i den fria vattenmassan). Tidigare lokala bestånd har nästintill försvunnit från den svenska kusten.

Vandringar

För lek vandrar koljan ut till Nordsjöns och Skagerraks djupbassänger där salthalten är högre.

Ålder vid könsmognad

2–5 år.

Faktablad för kolja

omslag fisk- och skaldjur 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Maximal ålder och storlek

20 år. Kolja med längder över en meter och vikter närmare 20 kilogram har fångats.

Biologi

Lever utanför kusterna, på sand-, ler- och grusbottnar på 10–200 meters djup. Koljan lever främst av havsborstmaskar, musslor och ormstjärnor.

Fiskeregler

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar