Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Bleka/Lyrtorsk (Pollachius pollachius)

Blekan förekommer längs hela Västkusten och i norra Öresund. Kan påträffas i södra Östersjön i samband med att salt vatten strömmar in i Östersjön.

Bleka. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda

Lek

Leken sker i fritt vatten på 100-200 meters djup. Ägg och larver är pelagiska.

Vandringar

Lekvandringar sker till Nordsjön och Atlanten.

Faktablad Bleka/Lyrtorsk

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Omslag till rapport.

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder och storlek

Blekan kan uppnå en längd av åtminstone 130 cm och en ålder av åtta år. Åldersbestämning av arten är dock osäker. Bleka med längder över en meter och vikt över 20 kg har fångats.

Honorna blir könsmogna vid en storlek av cirka 35 cm och en ålder på 3–4 år.

Biologi

Uppehåller sig pelagiskt på 10-200 meters djup. Arten jagar ofta i stim varvid bytesfiskar omringas och drivs upp mot ytan. Den är mest aktiv i skymningen. De unga individerna lever främst av kräftdjur och de äldre av fisk som sill, skarpsill och tobis.

Fiske och beståndsstatus i Skagerrak och Kattegatt

Landningarna av bleka har minskat med i storleksordningen 90 procent sedan 1980 och internationella provfisketrålningar (International Bottom Trawl Survey, IBTS) visar också på minskningar med cirka 90 procent i
förekomst. Ny information visar på att utkast av bleka förekommer. Storleken på dessa individer är dock okänd. Arten fångas även i fritidsfiske som tidigare kunde vara omfattande. Modern fångststatistik från fritidsfisket saknas dock.

Beståndsstatus

Det pågår inga riktade undersökningar av beståndets status. Tillgänglig information är otillräcklig för att uppskatta lekbiomassa och fiskeridödlighet.

Fiskeregler för Bleka/Lyrtorsk

Bleka är fredad under första kvartalet innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt. Arten är dessutom fredad hela året i Gullmarn och
fjordområdena innanför Orust. Minimimått för landning är 30 cm i alla EU-länder.

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Fångstområde för bleka. Karta, illustration.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för bleka.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar