Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Bergtunga (Microstomus kitt)

I Sveriges omgivande vatten finns bergtungan i Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och södra Östersjön.

Bergtunga. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Lek

Leken sker under april–september på 10–100 meters djup. Ägg och larver är pelagiska (i den fria vattenmassan).

Vandringar

Bergtungan företar periodiska vandringar av mindre omfattning. De yngre fiskarna finns på grundare vatten än de äldre.

Faktablad för Bergtunga

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Omslag till rapport.

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder och storlek

Den maximala åldern är 17 år. Den maximala längden är cirka 65 cm och vikten cirka 2 kilogram.

Hanen vid 3–4 års ålder och honan vid 4–6 år.

Biologi

Arten lever utanför kusterna på stenig eller bergig botten med algvegetation på djup mellan 10 och 25 meter.

Kan även uppträda på större djup. Födan består av ormstjärnor, musslor, kräftdjur och havsborstmaskar.

Fiskeregler för Bergtunga

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för bergtunga.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för bergtunga.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2018-02-05

Sidansvarig: Webbredaktionen