Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Abborre (Perca fluviatilis)

Abborren finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

Utbredning

Abborren finns allmänt i sjöar och vattendrag över hela Sverige med undantag för fjällregionen. I kustområdet förekommer den i hela Östersjön och Bottniska viken.

Lek

Leken sker under april till juni på grunt vatten där äggsträngar gärna fästs på vegetation. Det är vanligt att kustbestånd vandrar upp i sötvatten för att leka.

Faktablad för Abborre

Läs faktablad
Publicerat:
4 januari 2017

I resursöverikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Abborren är relativt stationär under uppväxttiden men vandrar till lekplatser, för det mesta kortare än 10 kilometer. I Östersjön kan abborre vandra mellan olika kustavsnitt. Genetiska studier längs kusten visar att släktskapet mellan abborrar är starkt inom avstånd under 100 kilometer.

Ålder och storlek

Individer på 26 år har påträffats. Vid kusten blir abborren vanligtvis inte äldre än 10–15 år. Honan kan uppnå en längd kring 50 centimeter och vikt över 3 kg. Hanen väger sällan över ett halvt kg.

Hanen blir könsmogen vid 2-4 års ålder och honan vid 3-5 år.

Levnadssätt

Abborrens rekrytering gynnas av höga sommartemperaturer. Sommartid samlas abborren gärna i vegetation på grunt vatten. Under vintern finns abborren på djupare bottnar. I början lever den av djurplankton och övergår sedan till att äta insektslarver, kräftdjur och små fiskar. Vid 10–20 cm längd övergår den ofta till enbart fisk och kräftdjur som föda.

Abborrfiske i Östersjön

Läs mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

Fiskeregler för abborrfiske

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2017-01-04

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Joakim Jacobzon