Hitta på sidan

Rapport om den svenska fiskeflottans balans år 2021

HaV rapport om den svenska fiskeflottans balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter 2021.

Omslag för publikation.

Sammanfattning

Denna HaV-rapport innehåller den rapport som Sverige skickat till EU om flottans balans år 2021 med tillägg av en sammanställning av ekonomiska data för olika områden. Syftet med HaV-rapporten är att tillgängliggöra analysens resultat.

Nationella fiskeflottor som är i balans med fiskeresurserna är ett viktigt mål för EU:s gemensamma fiskeripolitik. En flotta som är i balans med resursen är viktigt för att inte riskera ett överutnyttjande av fiskeresursen. EUs medlemsstater ska senast den 31 maj varje år skicka en rapport till kommissionen om balansen mellan flottans kapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter.

Rapporten syftar till att se om det råder balans mellan flottans kapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter. Den baseras på biologiska, tekniska och ekonomiska indikatorer som redovisas över tid för olika flottsegment. Rapporten följer de riktlinjer som kommissionen tagit fram för medlemsstaternas rapporter, som beskriver vilka indikatorer som ska ingå och vilken segmentering som ska användas. Segmenteringen baseras på fartygslängd och typ av redskap (aktiva eller passiva redskap) och kan därför avvika från de segment som används inom den nationella förvaltningen.

Rapporten innehåller även uppgifter om den nationella flottförvaltningen och efterlevnaden av EUs regler för in- och utträdesregler av fiskekapacitet.

Publicerad: 2022-08-23
Sidansvarig: Webbredaktion