Hitta på sidan

Samhällsekonomiska begrepp i yrkes- och fritidsfiske

HaV-rapport som knyter an till arbetet inom strategin för framtidens fiske och vattenbruk, de sektorspecifika handlingsplanerna för fritidsfiske och fisketurism samt yrkesfiske.

Omslag för publikation.

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har utifrån förvaltningens mål och strategin Framtidens Fiske gett forskarna Johan Blomquist, Lars Persson, Jesper Stage och Staffan Waldo i uppdrag att sammanställa och analysera inom vilka områden och för vilka indikatorer som fritidsfisket och yrkesfisket är jämförbara.

Rapporten är en viktig del i det påbörjade arbetet inom den nya framtagna strategin för framtidens fiske och kan kopplas till flera åtgärder inom handlingsplanerna fritidsfiske och fisketurism samt yrkesfiske. I rapporten diskuteras dels vilka indikatorer som alls är meningsfulla att jämföra med motsvarande indikatorer i andra fisken och dels vad som krävs för att åstadkomma jämförbara indikatorer för olika fisken.

I rapporten diskuteras även några utvecklingsmöjligheter för framtida datainsamling och framtida analysarbete inom fiskeområdet.

Publicerad: 2022-08-22
Sidansvarig: Webbredaktion