Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar

Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.

Sammanfattning

Rapporten beskriver de uppgifter som en e-tjänst för ansökan minst behöver innehålla för att nationella och regionala myndigheter ska kunna få tillgång till den information om små avloppsanläggningar som behövs för bland annat internationell rapportering samt uppföljning av miljömål och åtgärdsprogram för vatten. Uppgifterna ska också vara tillräckliga för en effektiv prövning och tillsyn.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kommer inte att utveckla en e-tjänst för ansökan om små avloppsanläggningar men vi hoppas att den dokumentation som tillhandhålls här kommer att användas av andra aktörer när kommande e-tjänster tas fram.

Underlagsmaterialet består av:

  • Användningsfall som med ett eller flera scenarier som beskriver hur systemet interagerar med omvärlden (användare eller andra system).
  • Beskrivning av aktörer och alternativa flöden i de olika processerna.
  • Skisser på användargränssnitt där informationen delas upp i olika sektioner eller sidor.
  • Kravspecifikation i form av en tabell där flikarna korresponderar mot skisserna i användargränssnittet.
Publicerad: 2020-06-29
Uppdaterad: 2020-08-12
Sidansvarig: Webbredaktion