Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie

Sommaren 2017 gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag åt Göteborgs Universitet och Vågenkonsult, att undersöka uppkomst och spridning av mikroskräp från båtborsttvättar.

Sammanfattning

Som en del i det nationella arbetet med att minska belastningen på havet från biocidinnehållande bottenfärger från fritidsbåtar, arbetar myndigheter och organisationer på bred front, vilket exempelvis kan ses i samarbets-projektet Skrovmålet, som leds av Transportstyrelsen, i samarbete med HaV och Naturvårdsverket, eller som miljösamverkan mellan kommuner och länsstyrelser.

Sommaren 2017 gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag åt Göteborgs Universitet och Vågenkonsult, att undersöka uppkomst och spridning av mikroskräp från båtborsttvättar. Upprepade provtagningar har genomförts vid sex båtborsttvättanläggningar; två på västkusten, två i Öresund och två vid Ostkusten. Dessutom har visuella observationer gjorts vid två anläggningar på sydkusten. Strategin för provtagningen var att provta bakgrundshalter (kumulativ halt från andra källor) omedelbart innan borsttvättaktivitet påbörjades de aktuella dagarna, och sedan provta i direkt anslutning till tvättaktivitet.

Publicerad: 2019-04-17
Sidansvarig: Webbredaktion