Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Promemorian är skriven på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ett led i arbetet med att minska spökfisket i passiva fritidsfiskeredskap. Den har som mål att ge ett underlag för åtgärder på området och riktar sig till tillsynsmyndigheter, andra intressenter och allmänheten.

Sammanfattning

En del av fritidsfisket i Svenska kust- och inlandsvatten bedrivs med passiva mängdfångande redskap (exempelvis nät och burar). En del av dessa förloras underhand och blir spökredskap (fortsätter att fånga och döda fisk och skaldjur under lång tid).

I promemorian lämnas förslag på hur spökfiske kan minskas:

  1. Bättre märkning av redskapen när det gäller den ansvariges (redskapsägarens) identitet (”ID-brickor”). Detta förtydligar ansvaret för fisket och ökar incitamentet för den fiskande att minska riskerna för redskapsförluster.
  2. Nära sammanhängande är administrativa åtgärder (obligatoriskt med ID– brickor på redskapen för rätt att fiska, samt en premie ”spökavgift” för dessa; en sanktionsavgift för förlorade redskap som inte inrapporterats inom en viss tid; ingående information om spökfiskeproblemet för fiskande i samband med kvittering av ID-brickor). Vikten av att nya regler är logiska, grundar sig i verkliga fakta (exempelvis bärgningskostnader) och är enkla att följa betonas starkt. Behov finns av en särskild organisation eller enhet (”Ghost Guard”) för samordning av arbetet med reducering av spökfiske.
  3. Tekniska anordningar finns på marknaden med god potential att förebygga förluster och underlätta bärgning (lokalisering via hydroakustiska sändare eller passiva reflektorer, pop-up bojar med mera). Dessa är dock i huvudsak alltför dyra för användning i fritidsfiskeredskap, men teknisk utveckling bedöms kunna ge användbara alternativ. Dessa bedöms även bli användbara för yrkesfiskets behov.

Några konkreta exempel lämnas också på hur ett nytt system där beskrivna komponenter ingår skulle kunna utformas. Förslagen är även anpassade efter behoven hos fisketillsynspersonal på fältet.

Publicerad: 2019-04-17
Sidansvarig: Webbredaktion