En ekonomisk analys av sektorer som är beroende av havet

Som en del i den inledande bedömningen enligt havsmiljödirektivet vill vi kartlägga ekonomin inom olika verksamheter som påverkar samt blir påverkade av havsmiljön.

Rapportens omslag.

Sammanfattning

Vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga och övervaka den marina miljön och påverkan på densamma. För att få en bättre bakgrundsbild av de aktiviteter som påverkar och är beroende av havet har vi gett Bisnode i uppdrag att göra en ekonomisk analys av relevanta sektorer.

Utgångspunkten är sjöfart, fiske, marin turism och rekreation,
havsbaserad energi samt landaktiviteter med belastning på hav inom industri samt areell näring. Data för verksamheter har preciserats inom en viss zon runt Sveriges kustlinje. Syftet med studien är att belysa sektorernas ekonomiska situation.

Den företagsekonomiska analysen genomförs med hjälp av Simpler
(se mer om metoden i rapporten). Dels för att visa värdet av de maritima näringarna i form av förädlingsvärde och sysselsättning och dels för att analysera sektorernas långsiktiga lönsamhet (ekonomiska konkurrenskraft).

Publicerad: 2017-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion