Utvärdering av projektverksamheten av havs- och vattenmiljöanslaget 2007-2012​

Havs- och vattenmyndigheten beställde för ett år sedan en oberoende utvärdering av den projektverksamhet som har finansierats med stöd av Havsmiljöanslaget 2007-2011 samt Anslaget åtgärder för havs- och vattenmiljö 2011-2012. Utvärderingen har genomförts av Havsmiljöinstitutet.

Föreliggande rapport är resultatet av utvärderingen. Rapportförfattarna svarar för de slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten.

Publicerad: 2013-11-28
Sidansvarig: Webbredaktion