Åtgärdsprogram för tumlare 2008 - 2013

Åtgärdsprogrammet för bevarande av tumlare (Phocoena phocoena) är ett vägledande men inte bindande aktionsprogram framtaget av Naturvårdsverket och Fiskeriverket.

Omslag till rapport. Illustration.

Åtgärdsprogrammet presenterar Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets syn på vilka åtgärder som behöver genomföras för tumlare. Havs- och vattenmyndigheten fick ansvar för det här och flera andra akvatiska åtgärdsprogram då myndigheten bildades 2011.

Programmet löper på tills annat beslutas, och just nu pågår en översyn och uppdatering med ny kunskap.