2018 års vinnare av Sjöstjärnan

Projektet ”8-fjordar” i Bohuslän vann det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan 2018.

Tre personer står på scen med ett diplom.

Representanter från 8-fjordar tog emot priset under Havs- och vattenforum 2018. Foto: Natalie Greppi

8-fjordar

8-fjordar ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Inom 8-fjordar ryms flera projekt, bland annat rensning av stenar i sund för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar.

Motivering

Juryns motivering till valet av 8-fjordar till 2018 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här:

”8-fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling”

Om priset

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står tillsammans bakom priset Sjöstjärnan, utgör jury och premierar nytänkande och nyttiggörande via följande kriterier:

  • god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status
  • ett lokalt engagemang 
  • samarbete och samverkan mellan olika intressen, främst mellan kommun, areella näringar och ideella intressen.
Publicerad: 2019-03-25
Uppdaterad: 2018-10-24
Sidansvarig: Webbredaktion