Försäljning och handel

Hitta på sidan

Projektet är en del i arbetet med att lösa behovet av en mer utvecklad och effektiv kontroll- och tillsynsapparat som säkerställer god regelefterlevnad av EU:s regler och krav på kontroll. Projektet behövs för att Sverige, genom HaV, ska kunna uppfylla EU:s krav på att svenska aktörer ska ha system för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Projektet ska säkerställa att svenska aktörer ges förutsättningar att uppfylla EU:s krav på spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. Projektet ska

  • underlätta aktörernas rapportering.
  • tillföra möjlighet att rapportera avräkningsnotor vilka ligger till grund för att skapa ursprungspartier i spårbarhetssystemet.
  • utveckla förmågor för kontroll av efterlevnad.
  • etablera berörda aktörer i spårbarhetssystemet.
  • ge löpande support till spårbarhetsaktörer.

Efter projektets genomförande ska nedan mål vara uppfyllda.

Information hanteras digitalt och effektivt för berörda intressenter så att Sverige efterlever de krav på spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som EU ställer enligt fiskets kontrollförordning.

Konsumenter och aktörer som handlar med fiskeri- och vattenbruksprodukter är trygga med att informationen om produkternas ursprung är riktig och tillgänglig så att slutkonsumenterna kan göra medvetna val.

Kontroll av handel med fiskeriprodukter är effektiv och bidrar till regelefterlevnad, hög informationskvalitet och trovärdighet.

logotyp för medfinansiering av EU
Publicerad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion