Fiske och fångst

Hitta på sidan

Projektet är en del i arbetet med att lösa behovet av en mer utvecklad och effektiv kontroll- och tillsynsapparat som säkerställer god regelefterlevnad av EU:s regler och krav på kontroll. Projektet behövs för att säkerställa en effektiv fångstrapportering och fångstövervakning i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1224/2009.

Projektområdet är indelat i två delprojekt.

 • Elektronisk fångstrapporteringsförmåga
 • Datavalidering och korskontroll

Elektronisk fångstrapporteringsförmåga

Projektet ska leverera en lösning som minskar beroendet av manuell hantering förknippat med fångsrapportering. Projektet ska

 • tillhandahålla digitala tjänster och processer för effektiv fångstrapportering som säkerställer hög datakvalitet, effektivitet hos HaV, hög service till fisket samt ger bästa möjliga förutsättningar för kvothantering och fiskeriberoende datainsamling.
 • leverera en lösning som minskar beroendet av manuell hantering förknippat med fångstrapportering.
 • vara ansvariga för genomförandet av föreskriftsändringar kopplat till elektronisk fångstrapportering och därtill kopplat förankringsarbete.
 • arbeta mot att ersätta, helt eller delvis, de processer som idag har stöd av pappersloggbok/e-loggbok.
 • ansvara för att inhämtad fångstinformation levereras via beslutad arkitekturlösning ner till befintlig databas samt nuvarande kvothanteringsförmåga på ett sådant sätt att denna kvothanteringsförmåga i framtiden kan bytas ut.
 • genomföra utredningsarbete för att ersätta pappersloggboken.
 • påbörja förberedande utvecklingsarbete för att ersätta pappersloggboken.
 • leverera ett administrativt stöd (arbetsnamn-supportverktyget) för verksamheten i syfte att kunna supportera yrkesfisket vid användandet av den elektroniska tjänsten för fångstrapportering. Supportverktyget ska spegla all den funktionalitet som finns i EFR e-tjänst för att kunna supportera/hantera inkomna rapporter från yrkesfisket.
 • ansvara för informations- och utbildningsinsatser i samband med utrullning av ny funktionalitet.

Efter projektets genomförande ska 100 % av yrkesfisket ha möjlighet att rapportera sin fångst digitalt.

Datavalidering och korskontroll

Projektet är en del i arbetet med att lösa behovet av en mer utvecklad och effektiv kontroll- och tillsynsapparat som säkerställer god regelefterlevnad av EU:s regler och krav på kontroll. Projektet behövs för att utveckla ett mer effektivt system för datavalidering och korskontroll i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1224/2009. Projektet startades upp under 2023 och mer detaljerad information kommer att publiceras inom kort.

logotyp för medfinansiering av EU
Publicerad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion