Varför re­kommen­derar HaV kommunen att ta fler än minimi­antalet prov?

Ju fler prover kommunen tar desto bättre bild får ni av badvattenkvaliteten. Fler prov än minimikravet minskar också risken att bli utan klassificering i det fall ett prov av någon anledning inte tas eller analysen misslyckas.

Analysresultaten för samtliga prover som tagits kan, och bör, rapporteras till webbplatsen Badplatsen. I beräkningen som ligger till grund för klassificeringen tas alla giltiga provresultat som är tagna inom den definierade badsäsongen med.

Dock räknas endast ett försäsongsprov per ingående år. Datumen för samtliga prover kan emellertid inte läggas in i kontrollplanen på Badplatsen då den är konstruerad enligt minimikraven för respektive län.

Publicerad: 2016-05-27
Sidansvarig: Webbredaktion