Vad händer om ett prov får en annan bedömning än tjänligt?

Vid resultatet ”tjänligt med anmärkning” behöver kommunen inte avråda från bad, men bör bevaka hur situationen utvecklas.

Vid resultatet ”otjänligt” ska kommunen informera allmänheten om detta och bör avråda från bad. Följ upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Både vid prov som bedöms ”otjänligt” och ”tjänligt med anmärkning” rekommenderar vi att ett nytt prov tas snarast för att se om det rör sig om en kortvarig förorening. Ett enstaka prov som tagits under kortvarig förorening kan strykas, förutsatt att kontroll och ersättningsprov tagits enligt reglerna (läs vidare i Vägledningen kring EU-bad).

Ett första omprov måste tas inom tre dygn. Detta underlättas om kommunen får snabb återkoppling från laboratoriet om provet bedöms som annat än tjänligt. Avtala gärna med laboratoriet om att höra av sig per telefon eller mejl så snart det finns en indikation på att ett prov riskerar att inte bli tjänligt.

Publicerad: 2016-05-27
Sidansvarig: Webbredaktion