Vad händer om analysen av ett prov misslyckas?

För att provet ska räknas som giltigt och tas med i klassificeringen krävs att proverna kunnat analyseras så att det finns uppmätta halter för båda mikroorganismerna som ska analyseras.

Om laboratoriet av någon anledning inte får ett värde på bakteriehalten i ett prov behöver de snabbt meddela kommunen. Då har kommunen möjlighet att ta ett omprov. Det är också ur detta perspektiv en fördel att planera fler provtagningar än minimikravet.

Publicerad: 2016-05-27
Sidansvarig: Webbredaktion