Vad är övriga bad och vad gäller för dessa?

De bad som inte registreras som EU-bad utgör övriga bad. För sådana bad rekommenderas att kommunerna följer samma rutiner som för EU-bad avseende antal provtagningar, parametrar (E. coli och intestinala enterokocker) och upprättande av badvattenprofiler. Detta är dock enbart en rekommendation, och det är därmed helt frivilligt för kommunen. Analysresultaten får läggas in på samma sätt som för EU-baden på webbplatsen Badplatsen. Även för de övriga baden görs en klassificering av badvattenkvaliteten om badvattnet är provtaget i enlighet med de villkor som gäller för EU-baden.

Observera att EU:s symboler för badvattenkvalitet och avrådan från bad (som finns att ladda ner på webbplatsen Badplatsen) endast får användas för EU-bad, och inte för övriga bad.

Havs- och vattenmyndigheten föreskriver och vägleder inte kring övriga bad. Tillsyn över strandbad utövas av kommunens tillsynsmyndighet. Det sker med stöd av 26 kap. 3 § miljöbalken.

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2022-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion