Svarte

Svarte är en badplats i Ystads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i Svarte samhälle, ca 8 km väster om Ystad. Det är en ca 500 m lång sandstrand med badbrygga. I Svarte finns tågstation där tåg från både Ystad och Malmö stannar med flera avgångar per dag. Parkering finns i närheten av tågstationen från vilken man enkelt når badstranden via en gångväg under väg 9. Vid parkeringarna finns en pizzeria/restaurang. Grillplats med basketkorg och toaletter finns vid stranden.

Hitta hit

Kontakta Ystads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@ystad.seTel: 0411-577160

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:001.80.05.1Vindriktning 221grader
13:002.60.07.1Vindriktning 230grader
16:003.10.06.4Vindriktning 222grader

Dagens vattentemperatur: 3.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger i Svarte samhälle, som ligger c:a 8 km väster om Ystad. Det är en ca 500 m lång sandstrand med inslag av klappersten och en badbrygga som går ut i vattnet. Mot landsidan övergår sandstranden i en gräsbevuxen yta. Badplatsen avgränsas mot landsidan av en strandvall med räcke på krönet som skydd mot väg 9.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Nödutlopp

  Nödutloppet används för bräddning av avloppsvatten vid hög belastning. Avloppsvatten innehåller hälsofarliga bakterier.

  Föroreningens frekvens

  Ystads reningsverk är ombyggt med högre kapacitet. Bräddning sker mycket sällan.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Kommunen jobbar långsiktigt med att sanera avloppsvattenledningarna genom att koppla bort ovidkommande vatten för att på så sätt minska behovet av bräddning av avloppsvatten.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun

 2. 2. Sverteåns utlopp

  Vattendrag riskerar att föra med sig föroreningar från land till havet. Svarteån rinner till största delen genom åkermark.

  Föroreningens frekvens

  Vid förhärskande sydvästvindar bör eventuella föroreningar spridas bort från badplatsen. Badvattenkvalitén har fått bedömningen Utmärkt de senaste åren varför risken att badvattnet skulle förorenas bedöms som liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. Dagvattenutlopp

  Dagvatten riskerar alltid att innehålla föroreningar., t.ex. bakterier.

  Föroreningens frekvens

  Utsläpp sker i samband med regn. Vid förhärskande sydvästvindar riskerar föroreningar att spridas mot badvattnet. Risken att så sker bedöms dock som liten då badvattenkvalitén fått bedömningen Utmärkt de senaste åren.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: En uppdatering kommer att göras vid behov varje år inför badsäsongen.
Senast uppdaterad: 2020-06-18
Uppdaterad av: WSP Sverige AB
Nästa uppdatering: 2024-06-16

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareYstads kommun, SamhällsbyggnadAdress 271 80 YstadBesöks­adressNya Rådhuset, Österportstorg, YstadTelefon0411-57 70 00E-postkommunen@ystad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00 E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.ystad.seTelefon0411-577160E-postkommunen@ystad.se