Sandhammaren

Sandhammaren är en badplats i Ystads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är lokaliserad vid Skånes sydöstra hörn. Det är en lång sandstrand med vit finkornig sand. Badet är långgrunt med livliga strömförhållanden. Här finns kiosk som erbjuder mat samt toaletter och sopsortering i anslutning till parkeringen, som dock ofta blir full då badet är mycket välbesökt. Livbojar finns utplacerade. Väster om badplatsen, inom Hagestads naturreservat, är hundar i koppel välkomna på stranden.

Kontakta Ystads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@ystad.seTel: 0411-577160

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 14 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:002.30.06.8Vindriktning 134grader
9:002.90.03.4Vindriktning 181grader
12:003.70.26.0Vindriktning 140grader

Dagens vattentemperatur: 4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra hörn och består av en ca 3 km lång sandstrand, en av Sveriges finaste badstränder. Badvattnet ligger inom vattenförekomsterna Ö sydkustens kustvatten och Sandhammaren - Simrishamn. Badet och dess omgivningar omfattas av områdesskydd i form av Natura 2000 och naturreservat. Mot landsidan breder sanddyner bevuxna med sandrör och strandråg ut sig för att sedan övergå i tallskog. Fritidshus med enskilda avlopp finns i närheten. Vid pålandsvindar kan vattnet tidvis bli väldigt strömt med utgående strömmar. Vid frånlandsvind sätts ytvattnet i rörelse vilket tidvis kan orsaka kraftiga strömmar.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Enskilda avlopp

  Fritidshus med enskilda avlopp finns i avrinningsområdet.

  Föroreningens frekvens

  Statusen på de enskilda avloppen är inte känd. Med tanke på att badvattenkvalitén fått bedömningen utmärkt de senaste åren bedöms risken som liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Tygeåns utlopp

  Med en dominerande sydvästlig vindriktning skulle Tygeåns utlopp kunna påverka badvattenkvaliteten för Sandhammarens badplats. Ån mynnar i havet ungefär 2 km väster om badplatsen. Tyge å rinner genom åker- och skogsmark.

  Föroreningens frekvens

  Spridning av eventuell föroreningar från åns utlopp till Sandhammaren är beroende av strömningsriktning. Avstånd till badplatsen samt det faktum att badvattenkvalitén fått bedömningen Utmärkt de senaste åren gör att risken bedöms som liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov inför badsäsong.
Senast uppdaterad: 2020-06-25
Uppdaterad av: WSP Sverige AB
Nästa uppdatering: 2024-06-16

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareYstads kommun, SamhällsbyggnadAdress 271 80 YstadBesöks­adressNya Rådhuset, Österportstorg, YstadTelefon0411-57 70 00E-postkommunen@ystad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00 E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.ystad.seTelefon0411-577160E-postkommunen@ystad.se