Saltsjöbaden

Saltsjöbaden är en badplats i Ystads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger strax öster om Ystad och utgörs av en ca 1 km lång sandstrand med badbryggor. I anslutning till badplatsen ligger Hotell Ystad Saltsjöbad med restaurang, spa och konferensmöjligheter. Det finns även en lekplats i närheten samt parkeringsplatser. Toalett finns utsatt från april till oktober i anslutning till parkeringarna. Vid badplatsen finns frälsarkransar.

Kontakta Ystads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@ystad.seTel: 0411-577160

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16.3 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:003.40.08.2Vindriktning 137grader
20:003.90.19.9Vindriktning 141grader
23:003.70.09.5Vindriktning 136grader

Dagens vattentemperatur: 4.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är en ca 1 km lång sandstrand med finkornig sand strax öster om Ystad. Ett flertal fasta badbryggor går ut i vattnet. Badplatsen tillhör vattenförekomsten Östra sydkustens kustvatten och avgränsas mot landsidan av en strandvall där en gång- och cykelväg är anlagd. En idrottsplats, en spa- och konferensanläggning samt fritidshus finns i anslutning till badplatsen. Erosion av stranden motverkas genom återkommande sandfodringar där sand hämtas från Sandhammaren. Vid pålandsvindar kan vattnet tidvis bli väldigt strömt med utgående strömmar. Vid frånlandsvind sätts ytvattnet i rörelse vilket tidvis kan orsaka kraftiga strömmar. Färjorna som trafikerar Ystad-Bornholm kan även orsaka svallvågor som märks in till land. Antalet badande är stort och kan i sig medföra risk för spridning av bakterier i vattnet. Närmaste dagvattenutlopp är ca 750 m väster om badplatsen. I övrigt har inga specifika potentiella föroreningskällor identifierats. Kommunen utför rensning av tång vid behov.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov inför badsäsong
  Senast uppdaterad: 2020-06-25
  Uppdaterad av: WSP Sverige AB
  Nästa uppdatering: 2024-06-16

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareYstads kommun, SamhällsbyggnadAdress 271 80 YstadBesöks­adressNya Rådhuset, Österportstorg, YstadTelefon0411-57 70 00E-postkommunen@ystad.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00 E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.ystad.seTelefon0411-577160E-postkommunen@ystad.se