Ryssvägen

Ryssvägen är en badplats i Ystads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger ca 4 km öster om Ystad i Sandskogens naturreservat och är en ca 1 km lång sandstrand. Det finns toaletter, frälsarkransar och ibland en glasskiosk i anslutning till badplatsen. Infarten är bommad och är till för räddningstjänst. Parkering får ske vid närliggande infart.

Hitta hit

Kontakta Ystads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@ystad.seTel: 0411-577160

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:004.20.37.9Vindriktning 199grader
23:004.70.46.7Vindriktning 171grader
2:005.10.67.0Vindriktning 183grader

Dagens vattentemperatur: 5.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen tillhör vattenförekomsten Östra sydkustens kustvatten och ligger ca 4 km öster om Ystad i Sandskogens naturreservat. Det är en ca 1 km lång sandstrand med finkornig sand. Stranden avgränsas mot landsidan av en strandvall som domineras av sandrör innan tallskog med inslag av björk tar vid. Vid pålandsvindar kan vattnet tidvis bli väldigt strömt med utgående strömmar. Vid frånlandsvind sätts ytvattnet i rörelse vilket tidvis kan orsaka kraftiga strömmar. Färjorna som trafikerar Ystad-Bornholm kan även orsaka svallvågor som märks in till land. Nybroån rinner ut ca 1 km öster om badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Nybroåns utlopp

  Vattendrag kan föra med sig föroreningar och bakterier från land till havet. Nybroån går främst igenom jordbrukslandskap.

  Föroreningens frekvens

  Spridning av eventuella föroreningar till badplatsen är beroende av strömriktning. Avståndet till badplatsen samt det faktum att badvattenkvalitén har fått bedömningen Utmärkt de senaste åren gör att risken bedöms som liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov inför badsäsong.
Senast uppdaterad: 2020-06-17
Uppdaterad av: WSP Sverige AB
Nästa uppdatering: 2024-06-16

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareYstads kommun, SamhällsbyggnadAdress 271 80 YstadBesöks­adressNya Rådhuset, Österportstorg, YstadTelefon0411-57 70 00E-postkommunen@ystad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00 E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.ystad.seTelefon0411-577160E-postkommunen@ystad.se