Nybrostrand

Nybrostrand är en badplats i Ystads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i Nybrostrand, ca 7 km öster om Ystad. Det finns parkeringar där även toaletter är utställda från april till oktober. Frälsarkransar finns vid badplatsen. I anslutning till badplatsen finns ett bassängbad med tempererade bassänger som innehåller havsvatten. Ett par hundra meter bort finns kiosk och minilivs. Tidvis finns risk för starka undervattensströmmar.

Kontakta Ystads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@ystad.seTel: 0411-577160

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 15.9 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:002.60.08.4Vindriktning 128grader
11:002.90.09.0Vindriktning 135grader
14:003.10.05.3Vindriktning 170grader

Dagens vattentemperatur: 4.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger i Nybrostrand, ca 7 km öster om Ystad. Det är en ca 1,5 km lång sandstrand med finkornig sand. Strandvallen mot landsidan är beväxt med sandrör och strandråg för att sedan övergå till en öppen yta med lågväxande gräs. I Nybrostrand finns både permanent- och fritidsboende med kommunalt avlopp. Dagvatten- och nödavlopp mynnar ut i eller i anslutning till badvattnet. Nybroån och Kabusaån mynnar ca 2 km väster respektive 1 km öster om badplatsen. Vid pålandsvindar kan vattnet tidvis bli väldigt strömt med utgående strömmar. Vid frånlandsvind sätts ytvattnet i rörelse vilket tidvis kan orsaka kraftiga strömmar. Färjorna som trafikerar Ystad-Bornholm kan även orsaka svallvågor som märks in till land.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenutlopp 2

  Dagvatten från hårdgjorda ytor riskerar att innehålla föroreningar och bakterier.

  Föroreningens frekvens

  Utsläpp sker i samband med regn. Risken att ev. föroreningar når badvattnet bedöms som låg då badvattenkvalitén fått bedömningen utmärkt de senaste åren.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Nödavlopp

  Nödutloppet mynnar ca 100 m ut från stranden och används sällan för bräddning av avloppsvatten vid behov.

  Föroreningens frekvens

  Risken att föroreningar sprids till badvattnet bedöms som liten då badvattenkvalitén fått bedömningen Utmärkt de senaste åren.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Kommunen jobbar långsiktigt med att sanera avloppsvattenledningarna genom att koppla bort ovidkommande vatten för att på så sätt minska risken för bräddning av avloppsvatten.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun.

 3. 3. Dagvattenutlopp 1

  Dagvatten riskerar alltid att innehålla föroreningar.

  Föroreningens frekvens

  Utsläpp av dagvatten sker vid regn. Risken att föroreningar sprids till badvattnet bedöms som liten då badvattenkvalitén fått bedömningen Utmärkt de senaste åren.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Kommunen jobbar långsiktigt med att sanera avloppsvattenledningarna genom att koppla bort ovidkommande vatten för att på så sätt minska risken för bräddning av avloppsvatten.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun

 4. 4. Nybroåns utlopp

  Vattendrag kan föra med sig föroreningar och bakterier från land till havet. Ett breddavlopp mynnar i Nybroån från pumpstationen norr om väg 9

  Föroreningens frekvens

  Spridning av ev. föroreningar till badplatsen är beroende av strömriktning. Avståndet till badplatsen samt att badvattenkvalitén har fått bedömningen Utmärkt de senaste åren gör att risken bedöms som liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 5. 5. Kabusaåns utlopp

  Vattendrag kan föra med sig föroreningar och bakterier från land till havet.

  Föroreningens frekvens

  Spridning av ev. föroreningar till badplatsen är beroende av strömriktning. Avståndet till badplatsen samt att badvattenkvalitén har fått bedömningen Utmärkt de senaste åren gör att risken bedöms som liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov inför badsäsong.
Senast uppdaterad: 2020-06-25
Uppdaterad av: WSP Sverige AB
Nästa uppdatering: 2024-06-16

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareYstads kommun, SamhällsbyggnadAdress 271 80 YstadBesöks­adressNya Rådhuset, Österportstorg, YstadTelefon0411-57 70 00E-postkommunen@ystad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00 E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.ystad.seTelefon0411-577160E-postkommunen@ystad.se