Löderups strandbad

Löderups strandbad är en badplats i Ystads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i östra delen av Ystads kommun och är en ca 200 m lång sandstrand med tillhörande badbrygga. Vattendjupet vid badbryggan varierar mellan 2-3 m. I närheten av stranden ligger ett mindre café/restaurang och en minigolfbana. I norra delen av området finns en modern stugby med hotell, restaurang och pool. Parkering med toaletter finns intill badstranden. Tidvis finns risk för starka undervattensströmmar.

Hitta hit

Kontakta Ystads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@ystad.seTel: 0411-577160

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:003.90.09.9Vindriktning 54grader
17:002.60.410.3Vindriktning 56grader
20:001.30.610.3Vindriktning 54grader

Dagens vattentemperatur: 3.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Löderups strandbad ligger i östra delen av Ystads kommun. Badplatsen tillhör vattenförekomsten Östra sydkustens kustvatten och utgörs av en ca 200 m lång sandstrand med tillhörande badbrygga. Vattendjupet vid badbryggan varierar mellan 2-3 m. Badplatsen har utsatts för en omfattande stranderosion, vilket kommunen försökt att eliminera genom utläggning av stora stenar som erosionsskydd en bit ut i vattnet samt genom påförande av sand i närområdet. Erosionsskyddet gör att det intill badstranden har bildats en skyddad bassäng. En mindre gräsyta med ett fåtal tallar finns strax ovanför stranden. Vid pålandsvindar kan vattnet utanför den skyddade bassängen tidvis bli väldigt strömt med utgående strömmar. Vid frånlandsvind sätts ytvattnet i rörelse vilket tidvis kan orsaka kraftiga strömmar. Färjorna som trafikerar Ystad-Bornholm kan även orsaka svallvågor som märks in till land. I närområde finns en stugby med enskilda avlopp.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Enskilda avlopp

  Stugby med enskilda avlopp. Avloppsvatten innehåller bakterier.

  Föroreningens frekvens

  Statusen på de enskilda avloppen är inte kända, men badvattenkvalitén har regelmässigt fått bedömningen Utmärkt de senaste åren varför risken för föroreningar anses liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. I händelse av försämrad badvattenkvalitet bör statusen på enskilda avlopp undersökas och vid behov följas upp. Tillsynsmyndighet är Ystad Österlenregionens miljöförbund.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov inför badsäsong.
Senast uppdaterad: 2020-07-01
Uppdaterad av: WSP Sverige AB
Nästa uppdatering: 2024-06-16

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareYstads kommun, SamhällsbyggnadAdress 271 80 YstadBesöks­adressNya Rådhuset, Österportstorg, YstadTelefon0411-57 70 00E-postkommunen@ystad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00 E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.ystad.seTelefon0411-577160E-postkommunen@ystad.se