Lilleskog

Lilleskog är en badplats i Ystads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger ca 3 km väster om Ystads hamn och utgörs av en ca 800 m lång sandstrand med inslag av klappersten. Parkeringsplatser finns i anslutning till badplatsen. Vid parkeringarna finns toalett från april till oktober. Grillplatser, bänkar och bord samt frälsarkransar finns.

Kontakta Ystads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@ystad.seTel: 0411-577160

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16.6 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
16:003.80.18.4Vindriktning 135grader
19:003.90.39.6Vindriktning 133grader
22:003.90.18.7Vindriktning 136grader

Dagens vattentemperatur: 4.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger ca 3 km väster om Ystads hamn och utgörs av en ca 800 m lång sandstrand med inslag av klappersten. I öster övergår sandstranden i en stenig strand med stora och små klapperstenar. Stranden avgränsas av en strandvall bevuxen med sandrör som sedan övergår i en stor platå med lågvuxet gräs. I öster är strandvallen väldigt hög för att sedan bli lägre längre västerut. På badplatsen finns en större talldunge som ligger mittemellan områdets två parkeringar. Badvattnet tillhör vattenförekomsten Östra sydkustens kustvatten som sträcker sig från Smygehuk till Sandhammaren.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Enskilda avlopp

  Ett fåtal enskilda avlopp finns i området. Det är inte känt hur avloppsvatten renas och var utsläpp sker.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Vid försämrad badvattenkvalitet, kontrollera statusen på enskilda avlopp i området.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun

 2. 2. Dagvattenutlopp

  Dagvattenledning mynnar ca 350 m öster om badplatsen.

  Föroreningens frekvens

  Dagvattenutsläpp sker vid regn, men med tanke på avståndet till badplatsen bedöms risken för förorening av badvattnet som liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov inför badsäsong.
Senast uppdaterad: 2020-06-25
Uppdaterad av: WSP Sverige AB
Nästa uppdatering: 2024-06-16

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareYstads kommun, Samhällsbyggnad Adress 271 80 YstadBesöks­adressNya Rådhuset, Österportstorg, YstadTelefon0411-57 70 00E-postkommunen@ystad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00 E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.ystad.seTelefon0411-577160E-postkommunen@ystad.se