Lövåsen

Lövåsen är en badplats i Vilhelmina kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Prov taget 2022-07-18, utan anmärkning.

Kontakta Vilhelmina kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@vilhelmina.seTel: 0940-14072

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-10
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 13 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2019-07-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ny badplats
 3. 2019: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:0010.30.10.3Vindriktning 228grader
21:0010.40.02.7Vindriktning 287grader
00:007.90.01.8Vindriktning 288grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger i en sjö, Volgsjön och försörjs av bäckar och åar (Bullerforsen, Vojmån, Sågån) som inlopp. Utlopp är till Ångermanälven. Denna badplats ligger mer söder om badplatsen i Lövliden och också närmare utloppet längst ner i sjön. Badplatsen har ingen brygga och består av sandstrand. Det är en stor sandstrand som är väldigt långgrund med sandig botten. En av Vilhelminas större och mer välbesökt badplats. Badplatsen är inget EU-bad men provtas varje år då det är en stor och populär badplats.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov
  Senast uppdaterad: 2021-03-16
  Uppdaterad av: Lovisa Ericsson

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadsnämndenAdress Torget 6, 912 81 VilhelminaBesöks­adressTelefon0940 - 140 72E-postmbn@vilhelmina.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vilhelmina.seTelefon0940-14072E-postmbn@vilhelmina.se