Grumlan, Sandlandet

Grumlan, Sandlandet är en badplats i Vetlanda kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid sjön Grumlan i fritidsområdet Sandlandet i Vetlanda. Stranden är av sand och gräs och sträcker sig ca 70 meter. Det är långgrunt och botten är sandig. Sjön är humös och har högt färgtal och har Emån som huvudavrinningsområde.

Kontakta Vetlanda kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@vetlanda.seTel: 0383-971 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-04
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-08-03Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-06Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2020-07-28Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:000.10.04.2Vindriktning 83grader
11:000.40.14.4Vindriktning 79grader
14:000.10.24.4Vindriktning 65grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sandlandets badplats ligger vid sjön Grumlan som är en relativt liten sjö, ca 4km2, belägen i Vetlanda. Badet har en ca 70 meter lång sandstrand, bryggor saknas. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2023-09-05
  Uppdaterad av: Linda Almqvist, Miljö- och byggförvaltningen, Vetlanda kommun
  Nästa uppdatering: Senast 2027-03-22

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVetlanda kommun, Tekniska kontoretAdress 574 80 VetlandaBesöks­adressDelfingatanTelefon0383- 973 01E-posttk@vetlanda.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetVetlanda kommun, Miljö- och byggnämndenAdress 574 80 VetlandaBesöks­adressStadshusetTelefon0383-971 80E-postmilijo.bygg@vetlanda.se
  Övrigt
  Hemsidavetlanda.seTelefon0383-971 00E-postkommun@vetlanda.se